ANSØGNINGSSKEMA, HÅNDVÆRKERLEGATET

Senest udgangen af januar kan Stiftelsen ansøges om legat til udlån til trængende professionister. Legatet søges ved indsendelse af ansøgningsskema senest 31. januar. Ansøgningsskemaet kan udskrives fra denne side eller rekvireres fra Stiftelsens kontor på Gammeltorv.

Lån indtil 100.000 kr. til rente 2% kan mod bankgaranti ydes personer, som driver eller agter at drive håndværk eller dermed ligestillet virksomhed (dog ikke handel eller jordbrug).

Du skal have Adobe Reader installeret for at kunne åbne filen. Hvis du ikke har det, kan du hente det gratis hos Adobe .

Etatsraad Suhr og Hustrus Legat til udlån til trængende Professionister.

Lån kan mod bankgaranti eller lignede garanti ydes personer, som driver eller agter at
drive håndværk eller ligestillet virksomhed (dog ikke handel  og  jordbrug).

Ansøgningsskema findes nedenfor.
Ansøgninger skal være Stiftelsen i hænde inden udgangen af januar måned 2021,
enten via mail stiftelsen@suhrske.dk eller pr.  post  til:

Den Suhrske Stiftelse
Administrationen
Bonderupvej 148
4370 Store Merløse.